Boek: Vriendelijk en vol mededogen

Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag

Hoe kunnen we vriendelijker zijn voor onszelf en anderen? Wat betekent het om met compassie, mededogend, te handelen in het leven van alledag? Op welke manier kunnen we de kwaliteit van vriendelijkheid en mededogen cultiveren?

In zijn nieuwe boek Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag gaat Sebo Ebbens in op deze vragen. Vanuit een universele benadering en op basis van boeddhistische tradities, biedt dit boek niet alleen een theoretische beschouwing maar ook praktische beoefeningen die we direct kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Daarmee kunnen we onze vriendelijkheid en ons mededogen versterken, ook voor onszelf.

Je kunt het boek kopen bij de boekhandel of online bestellen via bijvoorbeeld Bol.com.

Opbouw van het boek

Het boek bestaat uit twee delen en een begrippenlijst waarin de belangrijkste begrippen worden toegelicht.

In deel 1 wordt in 4 hoofdstukken beschreven hoe we vriendelijkheid en mededogen kunnen vormgeven.

Hoofdstuk 1 geeft een raamwerk voor de ethiek van vriendelijkheid en mededogen. Dit raamwerk komt van de huidige Dalai Lama. Die ethiek bestaat uit vier vormen. Die vier vormen zijn: de ethiek van handelen met het oogmerk anderen geen schade of verdere schade toe te brengen, de ethiek van deugdzaam handelen, de ethiek van mededogend handelen, en de ethiek voorbij ethiek: de ethiek van inherent, onvoorwaardelijk, vol mededogen.

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe we vertrouwd kunnen raken met vriendelijkheid en mededogen. Hoe we vertrouwd raken wordt beschreven in 8 coupletten. Deze coupletten komen van Langri Tangpa. De veronderstelling is dat, als we vertrouwd zijn met wat het betekent om vriendelijk en meedogend te zijn, we dit ook regelmatig in ons dagelijks leven zullen inzetten. Een belangrijke grondslag van de vormgeving van onze vriendelijkheid en ons mededogen is dat we de ander als gelijkwaardig aan onszelf zien.

Hoofdstuk 3 beschrijft zes vaardige handelwijzen we kunnen inzetten bij het vormgeven van onze vriendelijkheid, ons mededogen en onze menselijkheid in ons dagelijks leven. De zes vaardige handelwijzen komen van Shantideva. Het gaat om: vrijgevigheid, discipline, geduld, vreugdevolle inspanning, meditatie in actie, en kennis en onderscheidend inzicht (ook wel prajna genoemd).

Hoofdstuk 4 beschrijft 5 uitspraken van Chögyam Trungpa. Chögyam Trungpa stelde dat, als we deze vijf uitspraken volmondig kunnen uitspreken, we vol mededogen en vol menselijk in de wereld staan. Als we vol mededogen in de wereld staan, is iedereen en elke situatie inbegrepen. De vijf uitspraken zijn: ‘ja’, ‘nee’, ‘welkom’, ‘tot ziens’, en ‘ik hou van jou.’

In deel 2 zijn er elf beoefeningen te vinden die je kunt doen. Een belangrijke beoefening is een beoefening over balans in mededogen tussen zelf en ander, beoefening 7. De veronderstelling in het boek is namelijk dat het belangrijk is een goede balans te vinden in vriendelijkheid en mededogen voor jezelf, en vriendelijkheid en mededogen voor anderen. Mededogen mag nooit ten koste van jezelf gaan.

Drie boeken van Sebo Ebbens

Sebo Ebbens heeft de afgelopen jaren drie boeken geschreven. Vriendelijk en vol mededogen. Wijs en vaardig handelen in het leven van alledag is zijn derde boek en onlangs verschenen.

Hier kun je meer informatie vinden over zijn andere boeken: Op de golven van geboorte en dood en Stralend in de wereld.

Explore More Posts