Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie voorkomen. Het kan daarbij gaan om seksueel overschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-)misbruik. Het criterium daarbij is de eigen beleving van de betrokkene.

Indien een dergelijke situatie zich bij Nalandabodhi Nederland zou voordoen is het van groot belang dat er een veilige plek is waar van deze ongewenste situatie melding kan worden gemaakt en kan worden gezorgd voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

Hiervoor kan een interne of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Vertrouwenspersoon Nalandabodhi Nederland

Tijdens de sanghabijeenkomst van mei 2022 heeft Nicole van der Horst aangegeven dat zij de nieuwe vertrouwenspersoon voor Nalandabodhi Nederland wil zijn. Nicole zegt daar het volgende over;

“Beste allen, ik heb de rol als vertrouwenspersoon binnen Nalandabodhi op me genomen. Ik ben blij dat wij we deze “functie” hebben binnen Nalandabodhi omdat ik het belangrijk vind dat er een veilige plek en persoon is waar je je verhaal kunt doen indien dat nodig is. Vertrouwen en veiligheid is de basis van iedere organisatie en van groei, dat herken ik ook uit mijn dagelijkse werk als psychiater. Ik ben blij hier een steentje aan bij te kunnen dragen.”

Zij is te bereiken via nicvdhorst@hotmail.com

Vertrouwenspersonen Boeddhistische Unie Nederland

Sinds 1 januari 2019 is  Thijs Huijs externe  vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor de BUN. Hij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Thijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. (www.huijs-consult.nl/). Via e-mail is hij bereikbaar op: info@huijs-consult.nl.

Sinds 1 januari 2023 is ook Petra Stevering externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor de BUN. Zij is sinds 2007 werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij diverse organisaties. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Daarnaast werkt zij momenteel als coördinator bij Humanitas en zet zij zich in voor het tegengaan van eenzaamheid en geeft ze Mindfulness/Yoga lessen. Sinds 2012 beoefent zij vrijwel dagelijks meditaties en yoga. De diverse trainingen en retraites volgt zij bij verschillende leraren en stromingen in het Boeddhisme. Achtergrondinfo over haar vind je op www.petrastevering.nl/. Via e-mail is zij bereikbaar op: devertrouwenspersoon@gmail.com

Gedragscode

Nalandabodhi Nederland heeft een Gedragscode, deze is hier te vinden:

Gedragscode Nalandabodhi Nederland