Nalandabodhi en Tibetaans boeddhisme

Nalandabodhi en Tibetaans boeddhisme

Nalandabodhi is een organisatie gebaseerd op het Tibetaans boeddhisme. Wat houdt Tibetaans boeddhisme nu eigenlijk in en waar ligt de oorsprong van Nalandabodhi? Wij leggen het je graag in vogelvlucht uit.

Boeddhisme en Tibet

De leer van het boeddhisme is gebaseerd op Siddhartha Gautama Boeddha. Volgens overleveringen leefde Gautama Boeddha van ca. 450 v.Chr. tot ca. 370 voor Christus in Nepal en India. Hij bereikte de complete en volledige verlichting en werd hierdoor de spirituele leider van het boeddhisme. Het doel van de boeddhistische leer is inzicht te krijgen in de kern van het menselijk lijden en gedoe en dat lijden en gedoe te stoppen via een boeddhistisch pad.

boeddha tibetaans boeddhisme
Siddhartha Gautama Boeddha

Tibetaans boeddhisme en de Vajrayana traditie

Door de eeuwen heen kent de boeddhistische filosofie drie tradities. Nalandabodhi beoefent alle drie tradities met de klemtoon op de Vajrayana traditie. Deze wordt ook wel het diamanten of tantrisch boeddhisme genoemd. ‘Tantrisch’ betekent dat de klemtoon gelegd wordt op de continuïteit van onze geest. Dat is ook wat tantra betekent: continuïteit. Als we met de essentie van die geest direct in verbinding komen, zijn we verlicht. De veronderstelling is dat we dat al in dit leven kunnen realiseren en dat we op die manier bevrijd raken van ons lijden en gedoe. Daarmee onderscheidt het Vajrayana boeddhisme zich ook van het Mahayana boeddhisme uit Noord India waar we meerdere levens nodig hebben om die verlichting te bereiken.

Nalandabodhi is gebaseerd op twee scholen

In de 7e eeuw na Christus, 11 eeuwen na het leven van de Boeddha, kwam het boeddhisme naar Tibet. Het Tibetaans boeddhisme kent verschillende boeddhistische tradities die hun oorsprong in India hadden en die zich vermengden met de tradities, zoals die in Tibet bestonden. De belangrijkste scholen zijn Nyingma, Kagyü, Sakya, Gelug en Bön. Nalandabodhi baseert zich op een combinatie van de Nyingma en de Kagyü school.

Padmasambhava tibetaans boeddhisme
Padmasambhava

De Nyingma school

De Nyingma school is de oudste school (Nyingma betekent ‘oud’ in het Tibetaans) en kent drie manieren van overdracht: de mondelinge overdracht, de overdracht via later teruggevonden teksten, en de traditie van Dzogchen.

 

Padmasambhava bracht het boeddhisme naar Tibet

De belangrijkste overdracht was in vroegere tijden de mondelinge overdracht. De leraar Padmasambhava uit India is hier van grote betekenis in geweest. Hij heeft de Nyingma school met de daar bijhorende Dzogchen traditie naar Tibet gebracht. De Dzogchen leer houdt in dat we verlicht zijn als we een directe verbinding hebben met de essentie van onze geest. Die geest is zuiver. Dat is ook wat Dzogchen betekent: grote zuiverheid.  

Geen politieke macht

De Nyingma traditie heeft zich in tegenstelling tot veel andere scholen nauwelijks bezig gehouden met de politieke macht. De verschillende tradities in de Nyingma traditie hebben zich ook altijd zonder een centrale leider ontwikkeld. Wel heeft na de Chinese inval in Tibet de Dalai Lama, de hoogste spirituele leider in het Tibetaans Boeddhisme, hen verzocht een leider (beter coördinator) te benoemen. Sinds 2001 is dat Taklung Tsetrul Rinpoche.

aklung Tsetrul Rinpoche tibetaans boeddhisme
Taklung Tsetrul Rinpoche

De Kagyü school

Milarepa tibetaans boeddhisme
Milarepa

Kagyü betekent de ‘mondelinge overdracht van het woord’: ka is de eerste letter van het Tibetaanse alfabet en gyü betekent overdracht. Ook hier volgden verschillende belangrijke leraren elkaar op. Milarepa (±1052 – 1135) was daarbij een van de belangrijkste leraren. Daarnaast was hij een yogi. Een yogi is een beoefenaar die zich vaak terugtrok in de bergen en in een grote mate van afzondering leefde. In een latere fase werden de Karmapa’s de leiders van de Kagyü-traditie. Op dit moment is de 17e Karmapa de traditiehouder. Zijn naam is: Orgyen Trinley Dorje.

De Kagyü’s kennen een traditie van het zingen van spontane liederen. Met name Milarepa was daar bekend om en heeft een groot aantal ‘liederen van realisatie’ geschreven die door Nalandabodhi-leden nog regelmatig worden gezongen, samen met later ontstane liederen.

Vanaf het begin van de 8e eeuw waren er een groot aantal Kagyü scholen in Tibet. Veel scholen daarvan bestaan niet meer. Eén van de scholen die nog wel bestaat en waar Nalandabodhi deel van uitmaakt, is de Karma Kagyü school, genoemd naar de huidige Karmapa-traditiehouder.

Dzogchen-Ponlop-Rinpoche ontdek mediteren

Dzogchen Pönlop Rinpoche: “Het Boeddhisme is een wetenschap van de geest”.

Dzogchen incarnatie van Nyingma en Kagyü

Dzogchen Ponlop Rinpoche is in 1965 in Sikkim in India geboren. In 1968 is hij op 3-jarige leeftijd officieel aangewezen als de 7e traditiehouder van de Dzogchen Ponlop traditie in de Nyingma school.

In 1979 werd Dzogchen Ponlop Rinpoche ook officieel een traditiehouder in de Kagyü school.

Tibetaans boeddhisme en Nalandabodhi Nederland

Via omwegen is de Tibetaanse boeddhistische leraar Dzogchen Ponlop Rinpoche in het westen terecht gekomen. In 2010 heeft hij in Boulder (Colorado) Nalandabodhi International opgericht en is daarmee later naar Seattle verhuisd. Nalandabodhi Nederland maakt van die organisatie deel van uit. Het motto van Nalandabodhi is vrij vertaald: ‘Wees wijs, vriendelijk en leef voluit’.

Nalandabodhi Nederland is een hechte gemeenschap van enthousiaste leden die vriendelijkheid en zelfreflectie belangrijk vinden, en een regelmatige beoefening kennen. Het doel van Nalandabodhi is een eigentijds, informeel en praktisch pad van meditatie, studie en leven met aandacht aan te bieden,voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.