Lid worden van Nalandabodhi Nederland

Wanneer je kennis met ons hebt gemaakt en je wilt je bij ons aansluiten, dan kan je lid worden van Nalandabodhi Nederland. Door dit te doen, ondersteun je Nalandabodhi en kan je met de hulp van onze meditatie-begeleiders en leraren je eigen ontwikkelingspad volgen. Als je lid wordt, vragen we je om je betrokkenheid bij de drie paden: Pad van Studie,   Pad van Meditatie en Pad van Mindful Leven die we bieden te overwegen. 

Martine
MartineLid van Nalandabodhi
Lees verder
Ik ben bij Nalandabodhi terecht gekomen omdat ik meer wilde weten over het boeddhisme. Ik mediteerde al even en was op zoek naar het hoe en waarom. Door het pad van studie en meditatie ben ik heel veel over mezelf te weten gekomen. Ook de sfeer en de mensen in deze club spreken me aan. Ondertussen geef ik cursussen voor Nalandabodhi, en hoop ik ook voor andere mensen iets te kunnen betekenen in hun ontwikkeling
Anouk
AnoukLid van Nalandabodhi
Lees verder
Meditatie en boeddhisme en menselijke ontwikkeling in het algemeen heeft me altijd aangesproken. Steeds als ik een boek of trainer goed vond, bleek die zelf weer geïnspireerd door het (Tibetaans) boeddhisme. Toen ben ik naar de bron gaan zoeken, maar er is zoveel keus! Toen het pad van studie werd aangeboden door Nalandabodhi sprak me dat meteen aan en in combinatie met pad van meditatie kon ik het ook meteen in de praktijk brengen. Ik herinner me nog dat op een gegeven moment tot me doordrong 'oh het is ook echt een pad'. Ja ik heb een persoonlijk pad, maar er ligt ook een pad klaar dat ik kan lopen. De ervaring is uniek voor mezelf, maar je loopt het met reisgenoten. Uitwisselen over studiemateriaal en meditatie ervaringen levert altijd weer verrijking op. Wat ik vooral waardeer bij Nalandabodhi is dat er ook veel gelachen wordt.
Rik
RikLid van Nalandabodhi
Lees verder
Voor mij is Nalandabodhi een geweldige vereniging, ik heb lang gezocht naar een plek waar de wijsheid uit het oosten op onverdunde wijze toegankelijk wordt gemaakt in taal die voor ons begrijpelijk is. Nalandabodhi biedt meer dan alleen een simpele meditatiecursus. Die is er zeker, maar voor wie meer wil leren kan daar ook voor terecht. Het hele pad vanuit de verwarring naar onze realisatie is beschikbaar. Er is daarbij aandacht voor zowel studie als meditatie omdat die elkaar aanvullen en allebei nodig zijn. Verder is het een prachtige club mensen die elkaar waar dat nodig is steunen met begrip, wijsheid en humor.
Previous
Next

Lidmaatschap

Als je Nalandabodhi Nederland wilt steunen en als volwaardig lid wilt deelnemen, is de contributie  35,-  per maand. Jouw bijdrage ondersteunt ons studieprogramma, het onderwijs van Rinpoche en de activiteiten van onze organisatie. Mail ons als je interesse hebt. 

Niet-leden zijn van harte welkom om mee te doen

Formeel lidmaatschap is niet altijd vereist om deel te nemen aan onze activiteiten. Als je geïnteresseerd bent in meditatie of het bijwonen van een lezing of cursus dan ben je altijd welkom. Bezoek onze donatiepagina voor andere manieren om financieel bij te dragen.

Contributie op draagkracht

Ons uitgangspunt is dat iedereen lid moet kunnen worden, dus voor minder draagkrachtigen hebben we aangepaste contributies. De voordelen van het lidmaatschap omvatten kortingen op alle cursussen en programma’s. Ook krijgt ieder lid een meditatiebegeleider toegewezen, indien gewenst.

ontdek mediteren Nalandbodhi
Nalandabodhi Gemeenschap Nederland

Meditatie

We moedigen leden aan om dagelijks of regelmatig te mediteren. Hiervoor kan je begeleiding krijgen van een meditatiebegeleider; dit is een ervaren beoefenaar en een persoonlijke mentor die je informatie kan geven om je meditatiepraktijk te versterken.

Studie

Door het volgen van ons Pad van Studie , verdiep je je in de Boeddhistische filosofie en psychologie. Leden worden aangemoedigd om deel te nemen aan het curriculum dat is ontwikkeld door onze leraar, Dzogchen Ponlop Rinpoche. Dit wordt elke 2 jaar aangeboden in Nederland.

Mindful leven

De lessen en evenementen van Nalandabodhi worden gerund door vrijwilligers. De lessen worden gegeven door onze oudere studenten. Er zijn veel mogelijkheden voor leden om een zinvolle bijdrage te  leveren aan de gemeenschap en aan je eigen persoonlijke beoefening.

ANBI instelling

Nalandabodhi Nederland is erkend als een ANBI instelling onder nummer 8500 72 852. Dat betekent dat alle giften en bijdragen kunnen worden afgetrokken van de belasting. In het kader van de ANBI-verplichtingen zijn hieronder de jaarverslagen van Nalandabodhi Nederland te vinden.

Nalandabodhi Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51535564.

Inhoud accordeon
Inhoud accordeon
Inhoud accordeon

<hier tekst overnemen uit oude website>

Jaarverslag 2016

Op deze bladzijde is het jaarverslag van Nalandabodhi Nederland over 2015 te vinden. Het bestaat uit twee onderdelen. Een jaarverslag van activiteiten en een jaarverslag van de financiën. Dat laatste verslag is aan het einde van deze pagina te vinden.

Jaarverslag 2015 activiteiten

De organisatie
Nalandabodhi Nederland is opgericht als kerkgenootschap via een notariële akte op 3 december 2010. Nalandabodhi Nederland is meteen daarna erkend als de officiële studiegroep Nalandabodhi Nederland in Nalandabodhi Internationaal dat onder leiding staat van Dzogchen Ponlop Rinpoche.

Kamer van Koophandel.
Nalandabodhi Nederland is met ingang van de datum van oprichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51535564. De vestigingsplaats is Zutphen.

ANBI-instelling
Nalandabodhi Nederland is met ingang van de datum van oprichting ook erkend als ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscale nummer van Nalandabodhi Nederland is 8500 72 852.

Aantal leden en vrienden
Aan het eind van 2011 waren er 5 leden bij Nalandabodhi, aan het eind 2012 6 leden, aan het eind van 2013 9 leden (en 3 vrienden), aan het eind van het jaar 2014 18 leden en 4 vrienden. Aan het eind van 2015 waren er 20 leden en 5 vrienden. Er is daarmee sprake van een geleidelijke groei. De verwachting is dat de groei zich zal doorzetten, maar ook dat die groei langzaam zal gaan. Een langzame groei geeft ons ook de mogelijkheid om de organisatie geleidelijk op te bouwen. We streven in één of twee jaar naar ongeveer 35 leden omdat we dan menen een stabiele groep te hebben.

De contactgegevens.
Het bestuur is te bereiken via nederland@nalandabodhi.org.

BUN
Nalandabodhi Nederland is op 22 november 2014 lid geworden van de Boeddhistische Unie Nederland. De BUN is het overlegorgaan voor boeddhisten in Nederland. Twee bestuursleden zijn namens Nalandabodhi Nederland afgevaardigden naar de BUN. Afgelopen jaar is één keer een BUN-vergadering bijgewoond.

Het beleidsplan en de doelstelling.
Het beleidsplan met bijbehorende doelstelling is kort samen te vatten met de volgende zinnen uit de stichtingsakte.

Het presenteren, uitdragen en bevorderen van de leringen, beoefeningen en trainingen in het Tibetaans Boeddhisme onder de leiding van De Dzogchen Ponlop Rinpoche, binnen zijn organisatie Nalandabodhi International, gevestigd te Seattle, 3902 Woodland Park Ave. N, Seattle, WA 98103. Nalandabodhi Nederland tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor geïnteresseerden en leden van Nalandabodhi om zich in een groepscontext in die leringen, beoefeningen en trainingen te bekwamen.
 2. Het bieden van ondersteuning aan de deelnemers van programma’s en leden van Nalandabodhi die ernaar streven om de aangeboden leringen, beoefeningen en trainingen in hun dagelijkse leven te integreren.
 3. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor leden van Nalandabodhi om hun inzicht in en hun beoefening van het boeddhisme te verdiepen.
 4. Het uitnodigen van leraren van Nalandabodhi International of verwante leraren om programma’s te begeleiden; zomede het als bron dienen om leden naar andere programma’s binnen Nalandabodhi International dan wel naar specifieke leraren of elders te verwijzen.
 5. Het regelmatig onderhouden van contact met Nalandabodhi International over de programma’s van studie, beoefening en training.
 6. Het verrichten van activiteiten die direct of indirect verband houden met het hierboven omschrevene, zoals het uitgeven van voorlichtingsmateriaal, het vertalen van teksten, het uitgeven van boekjes, het uitgeven van een tijdschrift, het ontwikkelen en onderhouden van een website, het contact houden met verwante boeddhistische instellingen of anderszins, het organiseren van programma’s met verwante instellingen, en voorts door alle andere wettige middelen.

Per jaar wordt dit vormgegeven in een jaarprogramma met activiteiten open voor iedereen (open activiteiten) en activiteiten specifiek voor leden (gesloten activiteiten). Voorbeelden van het eerste zijn de open studiedagen en de open meditatie avonden. Voorbeelden van dat laatste zijn sangha bijeenkomsten of deelname aan meer gevorderde beoefeningen.

Het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid bestaat eruit dat diegenen die als leraar de cursussen geven, of diegenen die 100% verantwoordelijk zijn voor het coördineren van een cursus (begin, midden en eind), reiskosten vergoed (kunnen) krijgen. Ook hoeven zij de cursuskosten niet te betalen.
Daarnaast worden reizen gemaakt voor Nalandabodhi Nederland eveneens vergoed, evenals onkosten gemaakt voor Nalandabodhi Nederland. Denk bij dat laatste aan bloemen, cadeaus voor gasten, het drukken van folders, reclamekosten, enzovoort. Verder zijn er geen beloningen.
Voor mensen met weinig geld is er zowel korting mogelijk op de geldelijke bijdrage aan activiteiten, als op de lidmaatschapsgelden.

Verslag van de activiteiten in 2015

Activiteiten Nalandabodhi Nederland

 • In Januari 2015 is een Dzogchen cursus van vier dagen beëindigd. Deze cursus was alleen toegankelijk voor leden die ook student zijn van Dzogchen Ponlop Rinpoche.
 • In februari is er een sangha dag georganiseerd in Erichem. Daar waren veel leden aanwezig. Mede op basis van deze bijeenkomst is er half april een beleidsnota van het bestuur verschenen en naar de leden toegestuurd.
 • In oktober 2015 is een tweede landelijke sangha dag georganiseerd in Rotterdam. Op deze dag zijn er besluiten gevallen over de belangrijkste onderwerpen uit de beleidsnota. Zo is er besloten om het centrum van Nalandabodhi Nederland in Rotterdam te vestigen en daar komend jaar naar een eigen ruimte te gaan zoeken.
  Op de middag van tweede landelijke sangha dag is het 5-jarig bestaan van Nalandabodhi Nederland gevierd! Op die middag waren ook de vrienden van Nalandabodhi uitgenodigd.
 • In het weekend van 11-12 april is Lee Worley op bezoek geweest in Rotterdam en Zutphen. Lee Worley is een hoofdleraar (mitra) in de Nalandabodhi traditie. Zij heeft in de eerste van de twee sangha bijeenkomsten de toevlucht en de bodhisattva geloftes aan leden gegeven. In een tweede bijeenkomst heeft ze met geïnteresseerde leden gepraat over de rol van de leraar, de dharma en de sangha binnen Nalandabodhi. Haar bezoek is door iedereen als bijzonder plezierig ervaren, ook door haar. Voor ons was haar bezoek belangrijk omdat er voor het eerst iemand van buiten was (we zijn een jonge organisatie) die ons kon spiegelen of we op het goede pad zijn. Dat zijn we.
 • In 2015 zijn er vier dagen geweest met vervolgstudie voor die leden die daar in geïnteresseerd waren. De voorwaarden om mee te doen aan deze bijeenkomsten zijn dat deelnemers lid zijn, dat ze het tweejarig pad van studie hebben afgerond en dat ze bereid zijn om te studeren. De bijeenkomsten zijn als zeer zinvol ervaren, omdat het noodzakelijk blijkt om een aantal keren door het pad van studie te gaan om meer grip te krijgen op de rijkdom aan en diepgang van het grote aantal onderwerpen. Met deze activiteit gaan we de komende jaren door.
 • In juni heeft één van onze leden de sangha retreat in Seattle bezocht. Op die sangha retreat was Dzogchen Ponlop Rinpoche aanwezig.
 • In Augustus 2015 bezocht Dzogchen Ponlop Rinpoche Europa (zie foto hiernaast). Een onderdeel van zijn bezoek was een sangha bijeenkomst van 3 dagen voor alle leden van Nalandabodhi in Europa. Deze bijeenkomst vond plaats in Wenen. Op deze sangha bijeenkomst was een grote vertegenwoordiging van de Nederlandse leden aanwezig.

Gedurende het jaar zijn er veel ontmoetingen geweest tussen de meditatie instructeurs en degenen die door hen begeleid worden. Het criterium wordt zo veel mogelijk gehanteerd dat meditatie instructeurs ongeveer 1x per 4 weken contact hebben met degenen die door hen begeleid worden. We willen dat omdat beoefening binnen Nalandabodhi zo’n belangrijke plaats inneemt.
In 2015 is het tweejarig pad van studie voortgezet. Er is 8 dagen gestudeerd op de Hinayana en de Mahayana inhouden. Vanaf het voorjaar 2015 heeft het experiment plaats gevonden om het pad van studie te integreren met het pad van beoefening.
In het vroege najaar is een ledencursus georganiseerd, waarin de algemene grondslagen van het pad van beoefening centraal stonden. De cursus vond plaats in Rotterdam en Wageningen. Deze bestond uit 9 dagdelen.
Naast bovenstaande activiteiten hebben er ook veel activiteiten op de achtergrond plaats gevonden. Zo is al het materiaal van het tweejarige pad van beoefening bij de verschillende modules nu in het Nederlands bewerkt en vertaald; zo zijn er nu studiewijzers beschikbaar voor alle modules van het pad van studie; zo is Nalandabodhi Wageningen begonnen met de eerste activiteiten; zo heeft het bestuur regelmatig overlegd over de eerstvolgende beleidsstappen; zo is er overleg geweest met de meditatie instructeurs over hun ervaringen; zo hebben leden van Nalandabodhi regelmatig samen beoefend; zo is er tijd en energie aan PR besteed (folders, facebook, mails, …); enzovoort, enzovoort.

Activiteiten Nalandabodhi Rotterdam

 • In het voorjaar 2015 is er een vijftal open studiedagen georganiseerd. Deze studiedagen waren open voor iedereen en waren bedoeld als een introductie in het boeddhisme. De onderwerpen waren: het leven van de Boeddha, tijdelijkheid en egoloosheid, de wet van karma, overgangen in het dagelijks leven, en het leven als illusie.
  In het voorjaar 2015 zijn er 8 open meditatieavonden georganiseerd. Deze avonden waren gratis toegankelijk en open voor iedereen. In het najaar van 2015 zijn er 6 open meditatieavonden georganiseerd. Het aantal deelnemers groeit gestaag.
 • Eind augustus heeft het ‘boeddhahuis Rotterdam’ een dag georganiseerd voor alle boeddhistische groepen in Rotterdam (het boeddha festival). Nalandabodhi Rotterdam was zeer bij de organisatie van die dag betrokken. Eén van de leraren van Nalandabodhi heeft in de ochtend voor alle aanwezigen (ruim 150 mensen) één van de twee plenaire lezingen gehouden. Ook heeft Nalandabodhi Rotterdam in de middag drie workshops gehouden en gedurende de gehele dag een stand gehad. Voor Nalandabodhi Rotterdam was dit een waardevolle dag vanwege de vele contacten die zijn opgedaan.
 • Het boeddha festival heeft ook geleid tot het initiatief om regelmatig één van de aan het boeddhahuis deelnemende groepen centraal te stellen en te vragen iets te presenteren. Nalandabodhi Rotterdam was de eerste groep die zichzelf op die manier gepresenteerd heeft (zie de foto). Dat was een plezierige ervaring voor alle deelnemers. Deze bijeenkomsten worden vervolgd.
  In het najaar van 2015 zijn er drie open studiedagen georganiseerd. Die gingen over het boek van Dzogchen Ponlop Rinpoche: ‘rebel boeddha, op weg naar vrijheid’.

Activiteiten Nalandabodhi Wageningen

 • De paden van studie en beoefening, aangeboden in samenwerking met Kenkon, zijn vervolgd. In Augustus is het tweejarig pad van beoefening beëindigd en in december 2015 heeft de laatste studiedag plaats gevonden van het tweejarige pad van studie.
 • In het najaar van 2015 is er voor het eerst een oriëntatie cursus aangeboden in Wageningen als Nalandabodhi Wageningen. De cursus ging over het leven van Boeddha als metafoor voor onze eigen spirituele reis.

Conclusie

Voor een nog kleine en jonge groep hebben we een rijkdom aan activiteiten georganiseerd. In de afgelopen jaren is er ook een kleine en stabiele groep belangstellenden ontstaan die regelmatig meedoet aan cursussen. We zijn op de goede weg.

Financieel jaarverslag 2015