Nalandabodhi Pad van Studie

Het tweejarige pad van studie
Het tweejarige pad van studie bestaat uit het gedurende 8 dagen bestuderen van het Hinayana boeddhisme in het eerste jaar, en het gedurende 8 dagen bestuderen van het Mahayana boeddhisme in het tweede jaar. De teksten zijn in het Engels; de inleidingen, discussies en dergelijke in het Nederlands. Er zijn uitgebreide leeswijzers in het Nederlands beschikbaar evenals samenvattingen in het Nederlands van de moeilijkste onderdelen van de tekst. Ook de analytische meditaties die regelmatig worden aangeboden om daarmee dieper op de stof in te gaan, zijn in het Nederlands vertaald. De ervaring leert dat het Engels in het begin lastig is, maar dat het lezen na een aantal studiedagen steeds gemakkelijker gaat. Het is ook aan te raden om ook gezamenlijk (met medestudenten) de stof door te nemen. Het kan soms lastig zijn om het goed te begrijpen (Specifieke termen en dan ook nog Engels) en het stimuleert enorm. Wij zien het als een informele studiegroep waarvan de studie wel diepgaand is.

Omdat de verschillende modules een opbouw kennen, is het alleen mogelijk de vervolgmodules te bestuderen als eerdere modules na een reflectie zijn afgerond. Reflecties zijn meestal onderlinge gesprekken en discussies na steeds vier bijeenkomsten. Soms betreft het een schriftelijke opdracht. Het is wel mogelijk om na bijvoorbeeld één module te stoppen met het pad van studie om het twee jaar daarna weer te vervolgen. Het plan is in elk geval om het pad van studie elke twee jaar in Rotterdam/Nederland aan te bieden.

De deelnemers hebben een redelijke invloed op de inhoud van het pad van studie. Belangrijk is namelijk dat het pad van studie aansluit bij behoeften van de deelnemers. Natuurlijk zullen bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn in het boeddhisme, aan bod komen. Maar de diepgang, de reikwijdte en de variatie in onderwerpen zal per groep verschillen.


Het Hinayana
In het Hinayana boeddhisme bestuderen we de grondslagen, het fundament van het boeddhisme. De grondslagen zijn de vier edele waarheden, en de begrippen tijdelijkheid en egoloosheid. Het eerste semester gaat over de visie van het Hinayana, het tweede over het pad (de beoefeningen) en het resultaat: vrij zijn van lijden. Er zijn twee modules beschikbaar in het eerste jaar. Dat zijn HIN201 (visie) en HIN202 (pad en resultaat). Elke module duurt vier dagen.

De HIN201 module bestaat uit de volgende onderwerpen: Class 1: Freedom, Renunciation, and the Three Trainings; Class 2: History, Schools, and Main Elements of the Hinayana View (Part 1): The Sixteen Aspects of the Four Noble Truths and the Five Skandhas; Class 3: The Main Elements of the Hinayana View (Part 2): Skandhas, Ayatanas, and Dhatus; Class 4: Dependent Origination (The Nidanas); Class 5: Practicum – Analytical Meditation on the Sixteen Aspects of the Four Noble Truths; en Class 6: The Views of the Vaibhashika and Sautrantika Schools.

De HIN202 module bestaat uit de volgende onderwerpen: Class 1: Setting Out on the Path and the Practice of Nonviolence; Class 2: Types and Techniques of Buddhist Meditation; Class 3: Practicum – Analytical Meditation on the Four Reminders; Class 4: The Foundations, Types, and Obstacles of Shamatha and Vipashyana; Class 5: Practicum – Analytical Meditation on the Five Skandhas Not Being a Personal Self; Class 6: The Paths of Shravakas and Pratyekabuddhas (Part 1); en Class 7: The Paths of Shravakas and Pratyekabuddhas (Part 2).

Het Mahayana
De studie van egoloosheid e.d. in het Hinayana is het startpunt voor het Mahayana in het tweede jaar. In het Mahayana wordt veel aandacht besteed aan de begrippen leegte en mededogen (bodhicitta). In het Mahayana verbreedt de egoloosheid zich tot de diepte van sunyata, ofwel ‘leegte’; en verbreedt de vriendelijkheid zich tot de uitgestrektheid van mededogen. Het eerste halfjaar gaat over de visie van Mahayana en de bijbehorende scholen (de Madhyamika-scholen). Het tweede halfjaar gaat over het pad en het resultaat. Elke module duurt vier dagen.

Drie jaar geleden heeft een van de hoofdleraren van Nalandabodhi (Karl Brunnholzl) een uitvoerige studie gedaan naar dit deel van het pad van de Madhyamaka’s en inmiddels heeft hij zijn conclusies verwerkt tot een hernieuwde versie, en is daardoor ook interessant voor mensen die dit Studiepad eerder hebben gevolgd.

Het ziet er als volgt uit MAH301, The Heart of Daring (over de aanwezigheid van bodhicitta/mededogen); MAH302, Kindling the spark of awakening (over de training in mededogen); MAH303, Not even a middle (over de filosofische school van Madhyamaka); MAH304 over de drie andere filosofische scholen in het Mahayana: Yogachara, Mind Only, and Shentong; MAH305, Discovering our Buddha heart (over de aanwezigheid van boeddhanatuur in ons en over de kenmerken daarvan); MAH306, Paramitas, paths, and fruitions (over het pad van de paramitas en de bhumis. En over het resultaat van Mahayana-pad van de drie kayas en de vijf wijsheden).