Brief: compassie en toewijding

Beste Nalandabodhi Sangha, vrienden en medemensen, 

De dood van George Floyd heeft niet alleen in de Verenigde Staten onze aandacht opnieuw gevestigd op een diepgewortelde kwestie waarvoor een oplossing noodzakelijk is: systemisch racisme en discriminatie, en het lijden & geweld dat het met zich meebrengt. De pijn en het verdriet van deze tragedie is niet uit te drukken in woorden. 

Racisme, discriminatie, en geweld gaan volledig in tegen de Dharma, de missie en waarden van Nalandabodhi, en de universele waarden van vriendelijkheid, begrip, en liefde. Als internationale Dharma-gemeenschap zijn we vanuit compassie toegewijd aan ahimsa (geweldloosheid), gelijkheid, inclusie, en het transformeren van de innerlijke en uiterlijke oorzaken van lijden. Daarnaast spannen we ons in om vooroordelen en stigma’s in onszelf, onze sangha en samenleving te herkennen en te beëindigen.

Onze oprichter, Dzogchen Ponlop Rinpoche, zei onlangs, “de vaak aangehaalde bewering dat ‘we allemaal gelijk zijn en zo worden behandeld’ hoort iets te betekenen in de praktijk. Het moet te zien zijn in hoe we met elkaar omgaan… Als we weten hoe we elkaar met respect en liefde kunnen behandelen, zonder gevangen te raken in een oordelende geest, door wijs te zijn en vriendelijk te handelen, kan de wereld zich van haar beste kant laten zien.” 

Laat deze uitzonderlijke tijd een aanleiding zijn voor ons allemaal om te contempleren over hoe we met elkaar omgaan, in het bijzonder ten opzichte van mensen die een andere huidskleur hebben. Grijp dit moment aan om diep te luisteren – vol bescheidenheid, empathie, en begrip – naar iedereen die gedoe, lijden, onderdrukking en marginalisering ervaart. Door te reflecteren en diep te luisteren helpt ons om vast te stellen wat we zelf kunnen doen om met meer begrip en liefde te handelen en daarmee bij te dragen aan positieve verandering – en dat ook werkelijk te doen. 

We zullen ongetwijfeld fouten maken. Maar deze fouten zijn bij uitstek kansen om ons kwetsbaar op te stellen, om van te leren, en te groeien. We slaan allemaal wel eens de plank missen en dwalen af van het juiste pad. Maar als we ons hart kunnen openen en innerlijke rust vinden, dan kunnen juist onze fouten als lichtjes zijn en een wereld tot stand brengen waarin de bewering dat ‘we allemaal gelijk zijn en zo worden behandeld’ werkelijk betekenis heeft. 

Fransiscus Ismaël (Melchers-Kusters)

Namens Nalandabodhi Nederland

(Dit is een vertaling van een eerdere gepubliceerde Statement of Compassion and Commitment door Benjamin Mikolaj, Nalandabodhi International Chief Operating Officer, op Nalandabodhi.org).

Explore More Posts