TWEE-JARIG PAD VAN BEOEFENING/MEDITATIE

We realiseren het ons niet, maar vaak worden we geleefd door onze gedachten. We zijn nog druk bezig na te denken over gisteren, of maken ons zorgen over een afspraak van volgende week en ondertussen komt het huidige moment; NU, er maar bekaaid van af. Regelmatige meditatie kan ons helpen gelukkig te leven, en langzaam meer inzicht, tevredenheid, tolerantie en ontspanning te ervaren.

Opbouw van de cursus

De belangrijkste onderdelen van het tweejarige pad van meditatie worden in principe elke twee jaar binnen Nalandabodhi aangeboden. In 2023-2024 wordt er opnieuw gestart met een tweejarig pad van meditatie. Er is gekozen voor een hybride vorm op de derde zaterdag van de maand vanaf 18-3-2023. Een deel van de bijeenkomsten zal live plaatsvinden en een deel per Zoom. Dit omdat we ervaren dat je het meest uit de cursus haalt als je af en toe fysiek in groepsverband mediteert en uitwisselt. Als het niet mogelijk is voor je om fysiek aanwezig te zijn (bijvoorbeeld door lichamelijke beperkingen) neem dan graag contact op voor een passende oplossing. De live bijeenkomsten zullen plaats vinden in Biek in Rotterdam vlak bij het station (Proveniersplein 16b, < 1 min lopen). De bijeenkomsten zijn  van 10.00-13.00 uur.

Het tweejarige pad van meditatie bestaat uit vijf modules. De vijf modules geven een prima overzicht over de belangrijkste onderdelen van het boeddhistische pad wat betreft meditatie. Twee van de modules betreffen het Hinayana, de basis van boeddhisme; drie modules betreffen het Mahayana, een vorm van boeddhisme, die verder uitgewerkt is. De modules zijn ook los te volgen.

De vorm

De cursus behelst 1x per maand op een zaterdagochtend van 10 tot 13 uur. De bijeenkomsten zullen afwisselen live en online zijn. Ook zullen de bijeenkomsten worden opgenomen, zodat deelnemers deze kunnen inhalen in het geval zij een keer verhinderd zijn.

De modules

De cursus bestaat uit 5 modules die in principe afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Module 1: De negen methoden van Shamatha (aandachtsmeditatie)

6 bijeenkomsten
Het doel van Shamatha is het temmen en het vertrouwd raken met onze geest, zodat je geest rustiger is en minder dwingend.
 
Data: 18 Maart live, 15 April, 20 Mei, 17 juni, 16 september, 21 Oktober live en 18 november 2023.
 

Module 2: De vier grondslagen van aandacht

2 bijeenkomsten
Het doel van deze module is om een begin te maken met het onderzoeken van onze geest ook wel analytische meditatie of vipashyana genoemd. De vier grondslagen zijn, de grondslag van lichaam, gevoel, geest en verschijnselen.
 
Data: 16 december 2023 live en 20 januari 2024.

Module 3: De beoefening van de vijf leegtes

6 bijeenkomsten

In het Tibettaans Boeddhisme worden er 5 leegtes onderscheiden. De term leegte kan wat verwarrend overkomen. Leegte betekent niet dat er niets is maar in dit geval dat bij nader onderzoek de dingen leeg zijn van onze gefantaseerde projecties. Het doel van deze beoefening is, dat alles veel minder solide is dan we dachten. Dit creëert minder lijden en minder gedoe. We behandelen de leegtes van de Hinayana en de Mahayana.

Data: 17 februari live, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni 2024 live.

Klik voor meer informatie op de 3e module over de vijf leegtes.

Module 4: Lojong, het ontwikkelen van de geest in mededogen

5 bijeenkomsten
Lojong is Tibetaans en staat voor  “het ontwikkelen van de geest in mededogen”. Een van de krachtigste beoefeningen is die van Tongleng. Door deze beoefening leren we beter om te gaan met het lijden en gedoe van anderen en onszelf. Daarnaast behandelen we de 59 spreuken van Atisha.

Data: 21 september live, 19 oktober,16 november live, 21 december 2024 en 18 januari 2025.

Klik voor meer informatie over de 4e module over mededogen.

Module 5: De vier geestdraaiers en de vier onmetelijkheden

2 bijeenkomsten
Deze beoefeningen hebben als doel het verder ontwikkelen van ons mededogen en de motivatie om het boeddhistisch pad te volgen.

Data: 15 februari en 22 maart 2025 beide live.

Kosten

De kosten voor deze gehele online training bedragen € 250 voor niet-leden en € 200 voor leden en ongeveer € 35 aan materiaal kosten. Er bestaat ook de mogelijkheid om modules los te volgen. De kosten per module zijn als volgt:

Module 1 € 75
Module 2 € 40
Module 3 € 75
Module 4 € 65
Module 5 € 40

Echter, de prijs mag nooit een reden zijn om niet aan een programma mee te kunnen doen. Mocht je graag mee doen aan de cursus of een module, maar zijn de financien een obstakel, neem dan contact op met de penningmeester Stijntje A. Hallink op het email adres: penningmeester@nalandabodhi.nl.

Overige informatie

Van het tweejarige pad van meditatie zijn er twee versies. Er is een wat  eenvoudigere versie in het Nederlands en een aanzienlijk uitgebreidere versie in het Engels. De eerste versie is voor iedereen die het pad van meditatie wil doen (die versie wordt bij deze cursus aangeboden), de tweede versie is alleen beschikbaar voor leden van Nalandabodhi. Leden die deelnemen aan deze cursus kunnen dit met hun PI (practice instructor) bespreken.

Interesse?

Het (lees-)materiaal voor de cursus zit niet bij de inschrijving in, dat komt op ongeveer 35 euro voor het hele programma. Meer informatie over hoe je dat kunt bestellen volgt nog.

Wil je je inschrijven voor een of meerdere losse modules?

Heb je  interesse om mee te doen maar heb je nog vragen stuur dan een mail naar stijntje@nalandabodhi.nl . Je kunt je opgeven op de site voor de cursus of voor een module. Je krijgt dan ook meer informatie over hoe de cursus werkt en hoe je het programma Zoom kan downloaden.

Omdat Nalandabodhi Nederland een ANBI-instelling is, zijn alle cursuskosten (op de kosten voor het schriftelijk materiaal na) als donatie te bestempelen en daarmee aftrekbaar voor de belastingen.