Hoe ga je om met het onderwerp leven en sterven?

● Online ● Introductiecursus  ● Geïnspireerd op het boek Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief. ● Interactief

Online cursus over leven en sterven

In het najaar van 2021 start Nalandabodhi met een nieuwe onlinecursus over ‘de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven’. De cursus kan worden beschouwd als een introductiecursus en geeft een eerste indruk hoe dat boeddhisme denkt over de cyclus van leven en sterven.  Deze cursus wordt gegeven door boeddhist Sebo Ebbens en is gebaseerd op het boek dat hij heeft geschreven ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’. De cursus bestaat uit zeven donderdagavonden van 19.30 – 21.00 uur en wordt gehouden op 7, 14, 21 en 28 oktober en 4, 11 en 18 november 2021. Iedereen kan aan de cursus meedoen.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 70,- voor de zeven avonden. Om aan de cursus mee te kunnen doen, is het noodzakelijk een computer te hebben waarmee een zoomverbinding mogelijk is. Daarnaast dient het boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’, (uitgegeven door Asoka in 2019), te worden aangeschaft. Dat kan via de boekhandel voor € 24,95 maar ook via de docent van de cursus, voor € 20,- exclusief verzendkosten. 

Mail ons voor vragen of aanmelding online cursus:

Voor wie bedoeld?

De cursus is vooral bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het Tibetaans-boeddhistische perspectief van leven en dood. Tijdens de cursus is er ook uitgebreid aandacht voor onderwerpen of vragen die leven bij de deelnemers. Vanwege de vele maatschappelijke debatten over leven en dood kan deze cursus een verrijking zijn en een startpunt om hier anders mee om te gaan.

Het programma in grote lijnen

leven en sterven online cursusTijdens deze onlinecursus wordt het ‘leven en sterven’ vanuit een Tibetaans-boeddhistische perspectief behandeld aan de hand van bovengenoemd boek. Het boek bestaat uit twee delen: In deel 1 wordt de boeddhistische theorie van leven en sterven beschreven. In deel 2 is een 19-tal beoefeningen te vinden, die de theorie levend en zichtbaar maken.

Niet alles uit het boek kan worden behandeld. Tijdens de zeven avonden bespreken we de belangrijkste onderdelen uit deel 1, en beoefenen we vanwege tijdgebrek met name de beoefening van Shamatha uit deel 2 van het boek. Ook kunnen onderdelen van de website, (https://goedlevenensterven.nl), die het boek ondersteunen een rol spelen tijdens de cursus.

Programma in detail

In deel 1 van het boek worden in acht hoofdstukken de zes bardos in grote lijnen besproken.  Bardos zijn de overgangen in ons bestaan zoals die in het Tibetaanse dodenboek te vinden zijn. Bardos worden omschreven als overgangssituaties of tussenfasen die tijdens ons leven en sterven plaats vinden. Er worden in de cyclus van leven en sterven zes bardos onderscheiden (of in een andere indeling vier).  Hoofdstuk 1 geeft een introductie in de zes bardos. De hoofdstukken 2 t/m 7 gaan over de overgangen in de cyclus van leven en dood: de natuurlijke bardo van leven (ons leven), de bardo van meditatie (onze meditatie), de bardo van dromen en slapen (er is vooral aandacht voor dromen), de pijnlijke bardo van sterven (het proces van ons sterven), de heldere bardo van dharmata (de periode vlak na het sterven) en de karmische bardo van worden (het proces van wedergeboorte).  In hoofdstuk 8 is een samenvatting van de hoofdstukken 2 t/m 7 te vinden in zes basisverzen.

Contact

Ben je enthousiast geworden, wil je meer weten of je aanmelden voor cursus De boeddhistische visie op leven en sterven? Vul je gegevens dan in voor meer informatie of meld je aan. Wij kijken uit naar je vraag over of aanmelding voor deelname aan de cursus.